Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 4 071 816
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA OŚ.6580 01
Wydanie nr 13 z dnia 29 marca 2017 r.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej i geologii
pok. 105, Budynek B Starostwa Powiatowego  tel. (017) 24 04 581

 

 

Przyjmowanie informacji o półrocznym wydobyciu kopaliny pospolitej

Wydział
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wymagane dokumenty
  • informacja dot. opłaty eksploatacyjnej
  • Kopie dowodów dokonanych wpłat na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz właściwej gminy

 

Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta, Starostwo Powiatowe w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Kopernika 8
Opłaty

Wyłączony z opłaty skarbowej

Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy:

  • przyjęcie informacji dot. opłaty eksploatacyjnej

 

Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1131 z późń.zm.)
  • Akty wykonawcze
Informacje
Przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża wnosi oplatę eksploatacyjną ustaloną jako iloczyn jej stawki oraz ilości kopaliny wydobytej, ze złoża bilansowego i pozabilansowego, w okresie rozliczeniowym. Okresem rozliczeniowy z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone odpowiednio od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia. Przedsiębiorca który uzyskał koncesję samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ja na rachunki bankowe gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, bez wezwania.
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies