Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 790 385
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA OŚ.6531 01
Wydanie 13 z dnia 29 marca 2017 r.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej i geologii
pok. 105, Budynek B Starostwa Powiatowego tel. (017) 24 04 581

 

 

Przyjmowanie dokumentacji hydrogeologicznych.

Wydział
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wymagane dokumenty

Wniosek o przyjęcie dokumentacji hydrogeologicznej

F – OŚ.6531

Załączniki do wniosku o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej

- cztery egzemplarze dokumentacji geologicznej

 

Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta, Starostwo Powiatowe w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Kopernika 8
Opłaty

10 zł należy uiścić przy składaniu wniosku w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku - nr konta 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720 

Dowód wpłaty lub jego uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do wniosku.

Podmioty zwolnione od opłaty skarbowej:

1)jednostki budżetowe

2) jednostki samorządu terytorialnego

3) osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej z powodu ubóstwa


 

Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy:

- zatwierdzenie w drodze decyzji 

Termin załatwienia sprawy:

- 1miesiąc od daty złożenia pełnego wniosku

 

Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. r. Prawo geologiczne i górnicze /t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 z późń.zm./
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm./
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827/
  • Akty wykonawcze
Tryb odwoławczy
Odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosrty Leżajskiego wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Informacje
W przypadku stwierdzenia istotnych różnic między dokumentacją hydrogeologiczną a stanem rzeczywistym, właściwy organ administracji geologicznej może, w drodze decyzji, nakazać zmianę dokumentacji geologicznej, a w razie potrzeby-wykonanie dodatkowych prac geologicznych.
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies