Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 888 230
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA AB.6743.2 11
Aktualne na dzień 07 kwietnia 2017r.

Wydział Architektury i Budownictwa

z siedzibą przy ul. M.C. Skłodowskiej 8

 

 

 

Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego.

 

Stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej dla terenu:

 

m. Leżajsk, m. Nowa Sarzyna  tel. (017) 24 04 557

gm. Leżajsk,  tel. (017) 24 04 556

m. i gm. Nowa Sarzyna tel. (017) 24 04 555

gm.  Kuryłówka, gm. Grodzisko Dolne, tel. (017) 24 04 554

fax (017) 24 04 552

Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego

Wydział
Wydział Architektury i Budownictwa
Wymagane dokumenty

Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego: (formularz do pobrania): F- AB.6743.2

 

Załączniki do zgłoszenia:

  • odpowiedni szkic sytuacyjny,
  • opis określający rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót rozbiórkowych,
  • zgodę właściciela obiektu
  • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora
Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Leżajsku ul. Kopernika 8 lub w Punkcie Obsługi Interesanta wydziału AB w budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 8
Opłaty

Opłata skarbowa winna byc dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek albo na konto Urzędu Miejskiego nr 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720

Opłaty skarbowe:

  • od pełnomocnictwa (jego wypisu, odpisu lub kopii) - 17 zł

Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwa udzielone przez:

  • jednostki budżetowe
  • jednostki samorządu terytorialnego

Nie podlegają opłacie skarbowej:

  • pełnomocnictwa w sprawch nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej i ochrony zdrowia

 

Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy

brak wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji przez organ administracji architektoniczno-budowlanej w terminie 21 dni od dnia dokonania zgłoszenia rozbiórki.


 

Tryb odwoławczy

Od decyzji wnoszącej sprzeciw do dokonanego zgłoszenia rozbiórki obiektu przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


 

Ważność zgłoszenia

Zgłoszenie jest ważne nie dłużej niż 2 lata od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia robót rozbiórkowych.

Podstawa prawna
  • art. 31, art. 30 ust. 5, art. 82 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku –Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016r. poz.290 ze zm.)
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1827 ze zm.)
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies