Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 888 113
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT. 7250 02
Wydanie 12 z dnia 19 grudnia 2017r.

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8
Stanowisko ds. komunikacji, transportu, nadzoru i bezpieczeństwa ruchu drogowego - pok. Nr 5,
Tel. (017) 240 45 21,

 

Wydanie dodatkowego wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy.

Wydział
Wydział Komunikacji i Transportu
Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie wypisu z licencji:  

(formularz do pobrania) F-KT 7250.02.01 

Załączniki do wniosku : 

  • Dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia na w/w pojazdy, - (9000 euro na pierwszy pojazd, 5000 euro na kolejny pojazd).
  • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki o których w art.5 ust.2 pkt.2 ustawy o transporcie drogowym, (formularze  oświadczenia do pobrania) F- KT.7250.2.01.06 
  • Inne niezbędne dokumenty.
  • Dowód wpłaty za wydanie wypisu /wypisów/ z licencji. 
Miejsce złożenia dokumentu

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8
Stanowisko ds. komunikacji, transportu, nadzoru i bezpieczeństwa ruchu drogowego - pok. Nr 5,
Tel. (017) 240 45 21,

Opłaty

Opłata za wydanie wypisu z licencji :

 • 11% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty za udzielenie licencji.

 
Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 02 8642 1142 2019 9701 7125 0002 PBS Bank Oddział w Łańcucie

Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy:

 • wydanie wypisu z licencji po stwierdzeniu spełnienia warunków określonych w ustawie

 

Termin załatwienia sprawy:

 • do 30 dni


Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2200 z późn.zm.),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916);
 • art. 35 par. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.z 2017r.poz.1257); 
Tryb odwoławczy
 • nie przysługuje

Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies