Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 861 825
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT.5430 07
Wydanie 13 z dnia 19 grudnia 2017r.

Wydział Komunikacji i  Transportu, ul. Kopernika 8
Stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami  - Stanowiska Nr 5 i Nr 6
tel. (017) 24 04 523

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy.

Wydział
Wydział Komunikacji i Transportu
Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie uprawnień :
(formularz): F-KT. 5430.01.01

do pobrania w Starostwie w Punkcie Obsługi Interesanta

Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Ifrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U.z 2016r. poz.231 z późn.zm.),

Załączniki:

 • Aktualne orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców, jeżeli przyczyną zatrzymania dokumentu były wątpliwości dotyczące stanu zdrowia,
 • Wniosek organu właściwego dłużnika po stwierdzeniu ustania przyczyn zatrzymania, 
 • Do wglądu – dowód tożsamości lub paszport z potwierdzeniem zameldowania,

Miejsce złożenia dokumentu
Wydział Komunikacji i  Transportu, ul. Kopernika 8
Stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami  - Stanowiska Nr 5 i Nr 6
tel. (017) 24 04 523

 

Opłaty

Opłata skarbowa :

 • 10zł - od decyzji o zwrocie prawa jazdy.

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720. 

 

 

Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy:

 • decyzja administracyjna.

 

 Ważność decyzji:

 • ważność prawa jazdy określa się na podstawie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i może zawierać ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia kierowcy lub możliwości prowadzenia określonego pojazdu. Stąd też uprawnienie może być ważne  :
  - na okres określony przez lekarza.

 

Maksymalny okres od dnia otrzymania kompletu dokumentów do dnia wydania druku wynosi 30 dni. Przy czym :

 • przekazanie danych producentowi czyli Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie  – 2 dni od otrzymania wymaganych dokumentów,
 •  producent przekazuje wykonane prawo jazdy  do 7 dni.

 

Termin załatwienia sprawy:

 • Od ręki.
Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.978 z późn.zm.);
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U.2016r.poz.231 z późn.zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2016r. poz.1827 z późn.zm.),  
 • ustawa z dnia 7 września  2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j.t. Dz.U. z  2017r. poz.489),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1257);   
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 250);
Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego  w Leżajsku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

Informacje

Wniosek należy złożyć osobiście wypełniając go czytelnie.

 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies