Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 891 650
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT. 5410 11
Wydanie 14 z dnia 19 grudnia 2017r.

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8
Stanowisko ds. wydawania dokumentów komunikacyjnych -
Stanowisko Nr 7
Tel. (017) 240 45 19

 

Wpisanie i skreślenie adnotacji o zastawie rejestrowym w dowodzie rejestracyjnym.

Wydział
Wydział Komunikacji i Transportu
Wymagane dokumenty

Wniosek o wpisanie /skreślenie/ zastawu:

(formularz do pobrania) F-KT.5410.11.01

 

W przypadku wpisania zastawu rejestrowego:

 • Dowód rejestracyjny.
 • Aktualny lub pełny odpis z rejestru zastawów, lub
 • Zaświadczenie o wpisie do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów wydane przez centralną informację o zastawach rejestrowych  
 • Dowód tożsamości właściciela - /dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych –upoważnienie wystawione przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy/ - do wglądu

 
W przypadku skreślenia zastawu rejestrowego:

 • Dowód rejestracyjny.
 • Odpis prawomocnego postanowienia sądu, prowadzącego rejestr zastawów, o wykreślenie zastawu rejestrowego na pojeździe z rejestru zastawów, lub
 • Pisemna informacja o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu. 
 • Dowód tożsamości właściciela - /dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych –upoważnienie wystawione przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy/ - do wglądu

 

Miejsce złożenia dokumentu
Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8 Stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów; Stanowiska Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 Tel. (017) 240 45 22, (017) 240 45 24
Opłaty

Opłata skarbowa :

 • 17 zł – od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii), 

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720

 

Inne opłaty :

 • 54 zł - dowód rejestracyjny /w przypadku jednoczesnej jego wymiany/, 
 • 18,50 zł - pozwolenie czasowe, 
 • 0,50 zł – opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego. 

Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 02 8642 1142 2019 9701 7125 0002 PBS Bank Oddział w Łańcucie.

 

Termin i załatwianie

Sposób i termin załatwienia sprawy:

 • od ręki lub do 30 dni

 

Podstawa prawna
 • §2 ust.2 i § 3 ust.1,2  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 145 poz. 1542),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U. z 2016 r. poz. 689),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji  z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2016 r., poz. 1377),

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j Dz.U z 2016 r., poz. 1827 z późn.zm.),


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies