Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 826 129
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT. 5410 10
Wydanie 13 z dnia 11 stycznia 2018 r.

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8
Stanowisko ds. wydawania dokumentów komunikacyjnych - Stanowisko Nr 7

Tel. (017) 240 45 19

 

Wpis do dowodu rejestracyjnego adnotacji: "GAZ", "HAK", "L", "TAXI", "VAT", "EURO".

Wydział
Wydział Komunikacji i Transportu
Wymagane dokumenty

 

Wpis do dowodu rejestracyjnego adnotacji: "GAZ-LPG" , "GAZ-CNG".

Wniosek o wpis:

(formularz do pobrania) F-KT.5410.10.01

Załączniki do wniosku:

 • Dowód rejestracyjny pojazdu;
 • Karta pojazdu (jeżeli była wydana);
 • Wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem.
 • Faktura lub rachunek  za montaż instalacji do zasilania gazem.
 • Dowód tożsamości właściciela - /dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych –upoważnienie wystawione przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy/ - do wglądu

 

Wpis do dowodu rejestracyjnego adnotacji: "HAK", "TAXI", "L" , "VAT",
Wniosek o wpis:
(formularz do pobrania) F-KT.5410.10.02

Załączniki do wniosku:

 • Dowód rejestracyjny pojazdu;
 • Karta pojazdu (jeżeli była wydana);
 • zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu, że spełnia określone niżej warunki,

           - "HAK" -  jest przystosowany do ciągnięcia przyczepy;

           - "L"  -  jest przystosowany do nauki jazdy;

           - "TAXI" -  jest przystosowany do odpłatnego przewozu osób;

           - "VAT" -   spełnia wymagania określone w ustawie o podatku Vat (VAT 1-2);

 • Dokument tożsamości właściciela - /dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych –upoważnienie wystawione przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy/ - do wglądu;       

 

Wpis do dowodu rejestracyjnego adnotacji o poziomie emisji spalin "EURO",

Wniosek o wpis:
(formularz do pobrania) F-KT.5410.10.03
Załączniki do wniosku:

 • Dowód rejestracyjny pojazdu;
 • Karta pojazdu (jeżeli była wydana);
 • wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji;
 • oświadczenie producenta lub przedstawiciela producenta danego pojazdu, że spełnia on właściwy poziom emisji spalin;
 • Dokument tożsamości właściciela - /dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych –upoważnienie wystawione przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy/ - do wglądu;
Miejsce złożenia dokumentu
Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8 Stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów  Stanowiska Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 Tel. (017) 240 45 22, (017) 240 45 24
Opłaty

 

Opłata skarbowa :

 • 17zł - od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii),

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek albo na konto Urzędu Miejskiego nr 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720

Termin i załatwianie

Sposób i termin załatwienia sprawy:

 •  Dokonanie stosownej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym i kracie pojazdu(jeżeli była wydana), następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.

 

Podstawa prawna
 • art. 78 ust. 2  pkt. 2, art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U.2017 poz.1260 z późn.zm.),  
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  (Dz.U. z 2017 poz.2355),

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (j.t. Dz.U.2016 poz.1088 z późn.zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t.  Dz.U z 2016 r., poz. 1827 z późn.zm.),

 

Tryb odwoławczy
Na decyzję odmawiającą dokonania adnotacji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies