Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 885 726
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT. 5410.4 01
Wydanie 10 z dnia 19 grudnia 2017 r.

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8
Stanowisko ds. wydawania dokumentów komunikacyjnych - Stanowisko Nr 7

Tel. (017) 240 45 19


 

Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję.

Wydział
Wydział Komunikacji i Transportu
Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego :

(formularz do pobrania) F-KT.5410.4.01.01

 

Załączniki do wniosku:

  • Zaświadczenie z badania technicznego wykonanego po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego.*
  • Pokwitowania policyjne zatrzymanego dowodu rejestracyjnego.
  • Aktualna polisa OC  -  o ile jej brak był przyczyną zatrzymania.*
  • Dowód tożsamości właściciela - /dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych –upoważnienie wystawione przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy/ - do wglądu

*w zależności od przyczyny zatrzymania dowodu rejestracyjnego.

 

Miejsce złożenia dokumentu
Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8 Stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów; Stanowiska Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 Tel. (017) 240 45 22, (017) 240 45 24
Opłaty

Opłata skarbowa :

  • 17zł - od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii), 

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720


Termin i załatwianie

Sposób i termin załatwienia sprawy:

  • od ręki

 

Podstawa prawna
  • art. 132 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r  – Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U.2017.1260 z późn.zm.),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U z 2016 r., poz. 1827 z późn.zm.),

 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies