Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 789 055
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT. 5410 09
Wydanie 11 z dnia11 stycznia 2018 r.

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8
Stanowisko ds. wydawania dokumentów komunikacyjnych -
Stanowisko Nr 7

Tel. (017) 240 45 19

 

Zgłoszenie sprzedaży pojazdu.

Wydział
Wydział Komunikacji i Transportu
Wymagane dokumenty

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu:

(formularz do pobrania) F-KT.5410.09.01

 

Załączniki :

  • Kopia dokumentu, na podstawie której nastąpiło zbycie pojazdu.
  • Dowód tożsamości właściciela - /dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych –upoważnienie wystawione przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy/ - do wglądu

 

Miejsce złożenia dokumentu
Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8 Stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów; Stanowiska Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 Tel. (017) 240 45 22, (017) 240 45 24
Opłaty

Opłata skarbowa :

  • 17zł - od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii), 

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720.


Termin i załatwianie

Termin i sposób załatwienia sprawy:

  •  od ręki

 

Podstawa prawna
  • art. 78 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  – Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U.2017.1260 z późn.zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  (Dz.U. z 2017 poz.2355),

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U z 2016 r., poz. 1827 z późn.zm.),
Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Informacje

Na zbywcy pojazdu ciąży obowiązek zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia dokonania transakcji sprzedaży pojazdu w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Leżajsku niezależnie od tego czy nabywca dokonał rejestracji pojazdu. Zgłoszenie sprzedaży pojazdu nie jest równoznaczne z  wyrejestrowaniem pojazdu.

Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies