Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 888 217
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT. 5410 08
Wydanie 12 z dnia 11 stycznia 2018 r.

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8
Stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów - Stanowiska Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4

Tel. (017) 240 45 22, (017) 240 45 24 

 

 

Wtórnik nalepek  legalizacyjnych.

Wydział
Wydział Komunikacji i Transportu
Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie wtórnika:

(formularz do pobrania) F-KT.5410.1.02.01

 

W przypadku utraty lub zniszczenia nalepek legalizacyjnych:

 • Dotychczasowy dowód rejestracyjny.
 • Tablice rejestracyjne - do legalizacji.
 • Oświadczenie właściciela o fakcie utraty lub zniszczenia nalepek złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań .
 • Dowód tożsamości właściciela - /dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych –upoważnienie wystawione przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy/ - do wglądu

W przypadku utraty lub zniszczenia nalepki na tablice tymczasowe:

 • Pozwolenie czasowe.
 • Tymczasowe tablice rejestracyjne .
 • Oświadczenie właściciela o fakcie utraty lub zniszczenia nalepek złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań .
 • Dowód tożsamości właściciela - /dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych –upoważnienie wystawione przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy/ - do wglądu

 

Miejsce złożenia dokumentu
Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8 Stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów; Stanowiska Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 Tel. (017) 240 45 22, (017) 240 45 24

Opłaty

Opłata skarbowa :

 • 17zł - od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii), 

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720


Inne opłaty :

 • 12,50 zł - komplet nalepek legalizacyjnych.
 • 12,50 zł – nalepki na tablice tymczasowe.
 •  6,25 zł – nalepka na tablicę tymczasową motorowerową, motocyklową, do przyczepy.

Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 02 8642 1142 2019 9701 7125 0002 PBS Bank Oddział w Łańcucie.


Termin i załatwianie

Sposób i termin załatwienia sprawy:

 • od ręki

 

Podstawa prawna
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  (Dz.U. z 2017 poz.2355),

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U. z 2016 r. poz. 689),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U z 2016 r., poz. 1827 z późn.zm.),
Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies