Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 790 882
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT. 5410 06
Wydanie 15 z dnia 19 grudnia 2017 r.

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8
Stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów
- Stanowiska Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4

Tel. (017) 240 45 22,  (017) 240 45 24 

Odbiór dowodu rejestracyjnego  stanowisko Nr 7  -  Tel. (017) 240 45 19

 

 

Wydanie wtórnika karty pojazdu.

Wydział
Wydział Komunikacji i Transportu
Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie wtórnika:

(formularz do pobrania) F-KT.5410.1.02.01

 

W przypadku utraty karty pojazdu :

 • Dowód rejestracyjny.
 • Oświadczenie złożone przez właściciela o utracie karty pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
 • Dowód tożsamości właściciela - /dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych –upoważnienie wystawione przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy/ - do wglądu

 W przypadku zniszczenia karty pojazdu:

 • Dowód rejestracyjny.
 • Dotychczasowa karta pojazdu.
 • Dowód tożsamości właściciela - /dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych –upoważnienie wystawione przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy/ - do wglądu

W przypadku utraty karty pojazdu przed pierwszą rejestracją pojazdu:

 • Oświadczenie złożone przez właściciela o utracie karty pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
 • Pisemna informacja wskazująca producenta i importera , który wydał kartę .
 • Potwierdzenie, że karta pojazdu została wydana. 
 • Dowód tożsamości właściciela - /dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych –upoważnienie wystawione przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy/ - do wglądu.

W przypadku zagubienia karty pojazdu przed ponowną rejestracją pojazdu:

 • Zaświadczenie z poprzedniego miejsca rejestracji potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie.
 • Oświadczenie o zagubieniu karty pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
 • Dowód tożsamości właściciela - /dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych –upoważnienie wystawione przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy/ - do wglądu.
 • Oświadczenie złożone przez właściciela o utracie karty pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
Miejsce złożenia dokumentu
Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8 Stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów; Stanowiska Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 Tel. (017) 240 45 22, (017) 240 45 24
Opłaty

Opłata skarbowa :

 • 17zł - od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii), 

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720

Inne opłaty :

 • 75 zł – wtórnik karty pojazdu 
 • 0,50 zł – opłata ewidencyjna za wydanie: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, karty pojazdu

Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 02 8642 1142 2019 9701 7125 0002 PBS Bank Oddział w Łańcucie.


 

Termin i załatwianie

Sposób i termin załatwienia sprawy:

 • do 30 dni

 

Podstawa prawna
 • art. 77 ust.1,2,3  pkt. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r  – Prawo o ruchu drogowym (j. t.  Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 z późn.zm.)
 • §.7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  20 października  2003r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz  jej opisu (Dz.U.2014.451 j.t.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz.U. z 2016 r. poz. 457)
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji  z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2016 r., poz. 1377),

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j Dz.U z 2016 r. poz. 1827 z późn.zm.5,

 

Tryb odwoławczy

nie przysługuje

Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies