Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 828 107
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT. 5410 05
Wydanie 13 z dnia 11 stycznia 2018 r.

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8
Stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów - Stanowiska Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4

Tel. (017) 240 45 22,  (017) 240 45 24 

 

Wymiana tablic rejestracyjnych.

Wydział
Wydział Komunikacji i Transportu
Wymagane dokumenty

Wniosek o wymianę :

(formularz do pobrania) F-KT.5510.1.02.01

 

W przypadku kradzieży tablic rejestracyjnych :

 • Dotychczasowy dowód rejestracyjny.
 • Karta pojazdu, jeżeli była wydana.
 • Zaświadczenie wydane przez właściwy organ policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic /tablicy/.
 • Tablica rejestracyjna /w przypadku utraty jednej/.
 • Dowód tożsamości właściciela - /dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych –upoważnienie wystawione przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy/ - do wglądu

 W przypadku zagubienia tablic rejestracyjnych:

 • Dotychczasowy dowód rejestracyjny.
 • Karta pojazdu, jeżeli była wydana.
 • Oświadczenie właściciela złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań na okoliczność zgubienia tablic/y .
 • Tablica rejestracyjna /w przypadku utraty jednej/. 
 • Dowód tożsamości właściciela - /dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych –upoważnienie wystawione przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy/ - do wglądu

W przypadku zniszczenia tablic rejestracyjnych:

 • Dotychczasowy dowód rejestracyjny.
 • Karta pojazdu, jeżeli była wydana.
 • Tablice rejestracyjne /zniszczone/
 • Dowód tożsamości właściciela - /dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych –upoważnienie wystawione przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy/ - do wglądu

 

Miejsce złożenia dokumentu
Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8 Stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów; Stanowiska Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 Tel. (017) 240 45 22, (017) 240 45 24
Opłaty

Opłata skarbowa :

 • 17zł - od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii), 

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 93 1540 1131 2001 6226 3450 0003

Inne opłaty:

 • 54 zł - dowód rejestracyjny.
 • 18,50 zł – pozwolenie czasowe
 • 12,50 zł - komplet nalepek legalizacyjnych.
 • 18,50 zł - nalepka kontrolna na szybę . 
 • 80 zł - tablice rejestracyjne samochodowe - dwie sztuki.
 • 40 zł - tablice rejestracyjne motocyklowe, na ciągnik  na przyczepę - jedna sztuka.
 • 30 zł - tablice rejestracyjne  motorowerowe - jedna sztuka.
 • 0,50 zł – opłata ewidencyjna za wydanie: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych, nalepki kontrolnej.

Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 02 8642 1142 2019 9701 7125 0002 PBS Bank Oddział w Łańcucie.


 

Termin i załatwianie

Sposób i terminy załatwienia sprawy:

 •  do 30 dni


Podstawa prawna
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  (Dz.U. z 2017 poz.2355),

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U. z 2016 r. poz. 689),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji  z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2016 r., poz. 1377),

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 1827 z późn.zm.),

 

Tryb odwoławczy

nie przysługuje

Informacje

Istnieje możliwość wydania wtórnika tablic o dotychczasowym numerze (dotyczy tylko tablic wykonanych według nowego wzoru).
Na czas wykonania wtórnika tablic, na wniosek właściciela, można wydać tablice tymczasowe i pozwolenie czasowe.

Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies