Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 789 009
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT. 5410 04
Wydanie 15 z dnia 11 stycznia 2018 r.

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8
Stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów - Stanowiska Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4

Tel. (017) 240 45 22, (017) 240 45 24

Odbiór dowodu rejestracyjnego  stanowisko Nr 7  -  Tel. (017) 240 45 19

 

Rejestracja pojazdu marki SAM.

Wydział
Wydział Komunikacji i Transportu
Wymagane dokumenty

Wniosek o rejestrację : ( formularz do pobrania) F-KT. 5410.01.01  lub dostępny w Starostwie  w Punkcie Obsługi Interesanta
 

Załączniki do wniosku o rejestrację :

 • oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że wnioskodawca jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania pojazdu marki SAM,
 • dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.

Do wglądu:

 • dokument tożsamości właściciela - dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych – wypis z rejestru sądowego + regon, oraz upoważnienie do załatwiania wszelkich spraw związanych z daną rejestracją w imieniu firmy.  

 

Miejsce złożenia dokumentu
Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8 Stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów; Stanowiska Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 Tel. (017) 240 45 22, (017) 240 45 24
Opłaty

Opłata skarbowa :

 • 17zł - od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii), 

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720

Inne opłaty:

 • 54 zł - dowód rejestracyjny.
 • 13,50 zł - pozwolenie czasowe.
 • 12,50 zł - komplet nalepek legalizacyjnych.
 • 18,50 zł - nalepka kontrolna na szybę .
 • 80 zł - tablice rejestracyjne samochodowe - dwie sztuki.
 • 40 zł - tablice rejestracyjne motocyklowe, na ciągnik  na przyczepę - jedna sztuka.
 • 30 zł - tablice rejestracyjne  motorowerowe - jedna sztuka.
 • 1000 zł - tablice indywidualne - dwie sztuki.
 • 75 zł – karta pojazdu
 • 0,50 zł – opłata ewidencyjna za wydanie: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych, nalepki kontrolnej, karty pojazdu.

Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 02 8642 1142 2019 9701 7125 0002 PBS Bank Oddział w Łańcucie.

Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy:

 • wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego  -  decyzja administracyjna

 

Termin załatwienia sprawy:

 • od ręki, z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu,
 • do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego,
 • do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane,
   
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1260 z późn.zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  (Dz.U. z 2017 poz.2355),

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U. z 2016 r. poz. 689),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji  z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2016 r., poz. 1377),

 • art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t Dz.U z 2016 r., poz. 1827 z późn.zm.),

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.<

Informacje

Pojazd marki SAM to pojazd zbudowany przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, której markę określamy jako "SAM" bez określenia typu modelu.

Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies