Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 4 071 773
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA OŚ.6541 01
Wydanie 1 z dnia 30 marca 2018 r.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Stanowisko do spraw gospodarki wodno ściekowej i geologii pok. 105, Budynek B Starostwa Powiatowego, tel. 172404581.

Przyjmowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

Wydział
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wymagane dokumenty

Wniosek o przyjęcie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

F- OŚ.6541

Załączniki do wniosku o zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

- 4 egzemplarze dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta, Starostwo Powiatowe w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Kopernika 8
Opłaty

10 zł należy uiścić przy składaniu wniosku w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku- Nr konta 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720

Dowód wpłaty lub jego uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do wniosku.

1. Jednostki budżetowe

2. Jednostki samorządu terytorialnego

3. Osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa

Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy:

Zatwierdzenie w drodze decyzji.

Termin załatwienia sprawy:

1 miesiąc od daty złożenia pełnego wniosku

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2126 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 poz.1257 z późn. zm)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)

- Akty wykonawcze

Tryb odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies