Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 888 118
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA OŚ.6163.1 01
Wydanie 2 z dnia z dnia 30 marca 2018 r.

Starostwo Powiatowe w Leżajsku ul. Kopernika 8 37 - 300 Leżajsk

tel. centrala (017) 2404 500, fax (017) 2404 509

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pok. 105 (Budynek B), tel. (017) 2404 582

Zaświadczenie w sprawie objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasów, wydania dla nieruchomości decyzji na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy o lasach

Wydział
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia

 Opłata 17 zł

Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 37 - 300 Leżajsk
Opłaty

Opłaty skarbowe:

  1. 17 zł za wydanie zaświadczenia
  2.  

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa lub na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku - nr konta 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720.

Dowód iuszczenia opłaty lub jego uwierzytelnioną kopię należy załączyć do wniosku.

 

Zwalnia się od opłaty skarobwej:

a. jednostki budżetowe;

b. jednostki samorządu terytorialnego;

c. organizacje pozytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o       wolontariacie;

d. osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa

Termin i załatwianie

Do 7 dni

Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm./
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /j.t. Dz.U. z 2017 poz. 1827 z późn.zm./
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies