Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 888 161
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA 6743.4 16
aktualne na dzień 07 kwietnia 2017r.

Wydział Architektury i Budownictwa

z siedzibą przy ul. M.C. Skłodowskiej 8

Stanowisko ds. administracji architektoniczno - budowlanej dla terenu:

m. Leżajsk, m. Nowa Sarzyna, tel. (17) 2404 557

gm. Leżajsk, tel. (17) 2404 556

gm. Nowa Sarzyna, tel. (17) 2404 555

gm. Kuryłówka, gm. Grodzisko Dolne, tel. (17) 2404 554

sieci i przyłącza, tel. (17) 2404 553

fax, (17) 2404 552

 

 

Przeniesienie zgłoszenia

Wydział
Wydział Architektury i Budownictwa
Wymagane dokumenty

Wniosek o przeniesienie zgłoszenia: (formularz do pobrania) F-AB.6743.4

Załączniki do wniosku:

 - oświadczenie strony dokonującej zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, o wyrażeniu zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z w/w zgłoszenia na rzecz innego podmiotu (formularz do pobrania) F-AB.6743.4.1

 - oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane B-3 (formularz do pobrania B-3)

 - upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu nowego inwestora

Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Leżajsku ul. Kopernika 8 lub w Punkcie Obsługi Interesanta wydziału AB w budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 8
Opłaty

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720

Opłaty skarbowe:

 - od przeniesienia zgłoszenia, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a oraz ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo budowlane - 90 zł

 - od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii) - 17 zł

 

Termin i załatwianie

Termin załatwienia sprawy:

do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku

Sposób załatwienia sprawy:

decyzja administracyjna

Podstawa prawna

art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 290 ze zm.)

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  (tj. Dz.U. z 2016r.  poz. 1827 ze zm.)

Tryb odwoławczy
Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies