Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 861 740
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA GN.6122 06
Wydanie 10 z dnia 26 kwietnia 2017r.

Wydawanie decyzji zatwierdzającej projekt rekultywacji poprzez zobowiązanie, ustalenie kierunków rekultywacji i terminu jeje zakończenia.

Wydanie decyzji uznającej zakończenie rekultywacji.

 

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Stanowisko ds. kartografiii i klasyfikacji gleb, ochrony gruntów rolnych i leśnych tel.(017) 2404-512

Wydział
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Krótki opis
- wydanie decyzji zatwierdzającej projekt rekultywacji poprzez zobowiązanie, ustalenie kierunku rekultywacji i terminu jej zakończenia, - wydanie decyzji uznającej zakończenie rekultywacji
Wymagane dokumenty

Wniosek dotyczący zatwierdzenia projektu rekultywacji poprzez zobowiązanie, ustalenie kierunku rekultywacji i terenu jej zakończenia. (formularz wniosku do pobrania )- F – GN. 6122.06.01

 

Załączniki do wniosku:

- projekt rekultywacji terenu,

- opłata skarbowa w wysokości 10 zł,

- protokół przekazania nieruchomości właścicielowi (do wniosku o uznanie rekultywacji za zakończoną),

 

Wniosek o uznanie rekultywacji za zakończoną (formularz wniosku do pobrania )- F – GN. 6122.06.02

 

Załączniki do wniosku:

- projekt rekultywacji terenu,

- protokół przekazania nieruchomości właścicielowi (do wniosku o uznanie rekultywacji za zakończoną),

- upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu strony.

Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk tel. (017) 2404-500, fax (017) 2404-509
Opłaty

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa przy ul. Kopernika 8  lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720

Opłaty skarbowe:

  • od wydania decyzji - 10 zł
  • od pełnomocnictwa (jego wpisu, odpisu lub kopii) -17 zł

Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwa udzielone przez:

  • jednostki budżetowe
  • jednostki samorządu terytoriwlnego
Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy:

decyzja

 

Termin załatwienia sprawy:

załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Podstawa prawna

Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt rekultywacji poprzez zobowiązanie, ustalenie kierunku rekultywacji i terminu jej zakończenia:

  • art. 20 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, pkt 4, ust. 2 ustawy z 03 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych / j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 909 z późn. zm./
  • art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm./
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 1827/

 

Wydanie decyzji uznającej zakończenie rekultywacji:

  • art. 20 ust. 1,3,4 , art. 22 ust. 1, pkt 2 i 3, ust. 2 pkt.3 oraz ust.3 ustawy z dnia 03 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych / j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 909 z późn. zm./
  • art.104 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm./
  • ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 1827/
Tryb odwoławczy
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 – stu dni od dnia jej doręczenia.
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies