Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 826 373
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA GN.6124 05
Wydanie 10 z dnia 26 kwietnia 2017r.

Wydanie decyzji dotyczącej wyłączania lub czasowego wyłączenia z produkcji rolniczej.

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Stanowisko ds. kartografii i klasyfikacji gleb, ochrony gruntów rolnych i leśnych tel.(017) 2404-512

Wydział
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Wymagane dokumenty

Wniosek o wyłączenie lub czasowe wyłączenie z produkcji rolniczej (formularz wniosku do pobrania )- F-GN .6124.05.01

Załączniki do wniosku:

- dokumentacja z podziału użytków,

- operat szcunkowy,

- upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu strony.

Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk tel. (017) 2404-500, fax (017) 2404-509
Opłaty

Wydanie decyzji zwolnione jest z opłaty skarbowej.

Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy:

decyzja

 

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Podstawa prawna
  • art. 5,11 ust. 1 i 4 oraz art. 12a pkt 1 lub art. 5, art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1, 7, 8, 14 ustawy z 03 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych / j.t. Dz.U. z 2015 poz. 909 z późn. zm./
  • art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm./
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /j.t. Dz.U.z 2016r. poz. 1827/
Tryb odwoławczy
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 – stu dni od dnia jej doręczenia.
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies