Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 787 939
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA GN.6821 03
Wydanie 08 z dnia 26 kwietnia 2017r.

Wydanie  postanowienia  dotyczącego  regulowania  prawa  własności  gospodarstw    rolnych 

/prostowanie  błędów  pisarskich  i  rachunkowych  oraz  innych  oczywistych  omyłek  w  wydawanych  przez  organ  decyzjach/.

 

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Stanowisko ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa tel.(017) 2404-512

Wydział
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Wymagane dokumenty

Wniosek o uregulowania prawa własności gospodarstw rolnych ( formularz wniosku do pobrania poniżej )- F – GN.6821.03.01

 

Załączniki do wniosku :

  -  dokument /decyzja , postanowienie, akty własności ziemi itp./ wymagający sprostowania,

  -  upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu strony.

Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk tel. (017) 2404-500, fax (017) 2404-509
Opłaty

Wydanie postanowienia nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i załatwianie

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

  •  niezwłocznie powinny być załatwione sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ,
  • załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
Podstawa prawna
  • art.113 §1 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego / j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm./
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /j.t. Dz.U. z 2016 poz. 1827/
Tryb odwoławczy
Na niniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie 7 – miu dni od dnia doręczenia.
Informacje
Pisemne zażalenie należy składać drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Leżajsku ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk lub w Punkcie Obsługi Interesanta – w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Zażalenie należy adresować do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty Leżajskiego.
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies