Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 861 810
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA AB.6740.7 12
Aktualne na dzień 07 kwietnia 2017r.

 Wydział Architektury i Budownictwa

z siedzibą przy ul. M.C. Skłodowskiej 8

Stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej dla terenu:

m. Leżajsk, m. Nowa Sarzyna tel. (017) 24 04 557

gm. Leżajsk,  tel. (017) 24 04 556

gm. Nowa Sarzyna tel. (017) 24 04 555

gm. Kuryłówka, gm. Grodzisko Dolne (017) 24 04 554

fax (017) 24 04 552

Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

Wydział
Wydział Architektury i Budownictwa
Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych: (formularz do pobrania) F- AB.6740.7

 

Załączniki do wniosku:

 • charakterystyka obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie – również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy,
 • szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,
 • propozycje rozwiązań zamiennych,
 • pozytywna opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską,
 • w zależności od potrzeb – pozytywna opinia innych zainteresowanych organów,
 • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora .
Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Leżajsku ul. Kopernika 8 lub w Punkcie Obsługi Interesanta wydziału AB w budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 8
Opłaty

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek albo na konto Urzędu Miejskiego nr 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720

Opłaty skarbowe:

 • od pełnomocnictwa (jego wypisu, odpisu lub kopii) - 17 zł

Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwa udzielone przez:

 • jednostki budżetowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego.

Nie podlegają opłacie skarbowej:

 • pełnomocnictwa w sprawach nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia.
Termin i załatwianie

 

Termin załatwienia sprawy

do 1 miesiąca od uzyskania przez organ upoważnienia właściwego ministra do udzielania zgody na odstępstwo.


 

Sposób załatwienia sprawy

postanowienie


 

Tryb odwoławczy

Na postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem organu wydającego postanowienie, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Podstawa prawna
 • art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 290 ze zm.)
 • art. 123 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1827 ze zm.)
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies