Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 790 279
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA GN.6821 01
Wydanie 11 z dnia 26.04.2017r.

Wydanie  decyzji  dotyczącej  zwrotu  działek  dożywotniego  użytkowania.

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Stanowisko ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa tel.(017) 2404-512

Wydział
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Wymagane dokumenty

Wniosek o zwrot działki dożywotniego użytkowania (formularz wniosku do pobrania poniżej ) – F -GN.6821.01.01

 

Załączniki do wniosku o zwrot działki dożywotniego użytkowania:

   - decyzja o przejęciu gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa,

   - jeżeli o zwrot stara się zstępny (dzieci, wnuki) osoby uprawnionej, który po śmierci tej osoby faktycznie włada nieruchomością wnioskodawca przedkłada akt zgonu osoby uprawnionej oraz udowadnia na podstawie zeznań świadków, że włada tą nieruchomością,

   - upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu strony,

   - opłata skarbowa za 10zł.

Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk tel. (017) 2404-500, fax (017) 2404-509
Opłaty

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720

 

Opłaty skarbowe:

   - od wydania decyzji dot. zwrotu działek siedliskowych - 10zł

   - od pełnomocnictwa (jego wypisu, odpisu lub kopii) - 17zł

Termin i załatwianie

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:  załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania

Podstawa prawna
  •  art. 118 ust.1 lub ust. 2a oraz ust.4 ustawy z 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników /j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 277 z późn. zm./
  •  art.104 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz.U. z 2016r poz.23 z późn. zm./
  •  ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /j.t. Dz.U.z 2016r. poz. 1827/
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies