Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 888 112
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA KT. 5410. 14
Wydanie 03 z dnia 11stycznia 2018 r.

Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8

 Stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów - Stanowiska Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4

Tel. (017) 240 45 22 , (017) 240 45 24 

 

 Wyrobienie dodatkowej tablicy rejestracyjnej  dla pojazdu samochodowego z wyłączeniem motocykla do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną.

Wydział
Wydział Komunikacji i Transportu
Wymagane dokumenty


Wniosek o rejestrację :

( formularz do pobrania) F-KT 5410.06.01 lub dostępny w Starostwie  w Punkcie Obsługi Interesanta


Do wglądu:

 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • dokument tożsamości właściciela,
 • pisemne pełnomocnictwo do załatwienia sprawy lub oświadczenie o działaniu w imieniu i za zgodą pozostałych współwłaścicieli,

 

Miejsce złożenia dokumentu
Wydział Komunikacji i Transportu ul. Kopernika 8 Stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów: Stanowiska Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 Tel. (017) 240 45 22, (017) 240 45 24
Opłaty

Opłata skarbowa :

 • 17zł - od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii), 

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek 1 albo na konto Urzędu Miejskiego nr 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720

 

Opłata administracyjna:  

 • 40.00 zł. – dodatkowa tablica rejestracyjna
 • 12.50 zł – znaki legalizacyjne 
 • 0.50 zł – opłata ewidencyjna

Opłat można dokonać w kasie Starostwa w budynku przy ul. Kopernika 8 w Leżajsku, lub przelewem na konto nr 02 8642 1142 2019 9701 7125 0002 PBS Bank Oddział w Łańcucie.

Termin i załatwianie

 • 14 dni

 

Podstawa prawna
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  (Dz.U. z 2017 poz.2355),

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. Dz.U.2012 poz. 481 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U. z 2016 r. poz. 689)


Tryb odwoławczy
nie przysługuje
Informacje
Istnieje możliwość wydania wtórnika tablic o dotychczasowym numerze (dotyczy tylko tablic wykonanych według nowego wzoru). Na czas wykonania wtórnika tablic, na wniosek właściciela, można wydać tablice tymczasowe i pozwolenie czasowe. W przypadku złożenia wniosku o wyrejestrowanie pojazdu właściciel pojazdu dokonuje także zwrotu dodatkowej tablicy rejestracyjnej.
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies