Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 889 672
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA EP.4351 18
Wydanie 04 z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Promocji, ul. M.C. Skłodowskiej 8

Stanowisko d/s edukacji

tel. (017) 240-45-63, fax 240-45-52

Wydział
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Wymagane dokumenty

Kierowanie nieletnich odbywa się wyłącznie na podstawie prawomocnego postanowienia sądu rodzinnego.

Rodzic lub opiekun prawny nieletniego nie bierze udziału w procedurze kierowania swojego dziecka lub podopiecznego.

Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta, Starostwo Powiatowe w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Kopernika 8
Opłaty

Bez opłat.

Termin i załatwianie

Zależny od czasu zgromadzenia niezbędnej dokumentacji do sporządzenia wniosku oraz od terminu wskazania przez Ośrodek Rozwoju Edukacji wolnego miejsca w odpowiednim młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w MOW, czas oczekiwania na wskazanie nieletniemu ośrodka przez ORE może wynieść nawet kilka miesięcy.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1654 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz. U. z 2011 r., Nr 296,
poz. 1755).

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.
Informacje
Skierowanie wysyłane jest do wskazanego przez ORE młodzieżowego ośrodka wychowawczego w wersji elektronicznej za pomocą Systemu Kierowania ORE oraz w wersji papierowej wraz z kompletem dokumentów nieletniego. Skierowanie przekazywane jest do wiadomości do Sądu rejonowego oraz do macierzystej szkoły nieletniego. O wydaniu skierowania starosta powiadamia rodziców lub opiekunów dziecka, a także osobę odpowiedzialną za pieczę zastępczą, jeżeli nieletni został umieszczony w pieczy zastępczej.
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies