Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 802 496
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA EP.402 19
Wydanie 04 z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Karta informacyjna dla usługi

Starostwo Powiatowe

ul. Kopernika 8

37-300 Leżajsk

tel. 17 240-45-00, fax 17  240-45-09 patrz również miejsce złożenia dokumentu

www.starostwo.lezajsk.pl - jak załatwić sprawę

Wydział
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Krótki opis
Wydawanie odpisu z rejestru instytucji kultury.
Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek o wydanie z odpisu z rejestru instytucji kultury ze wskazaniem rodzaju wniosku:

  • odpis pełny (zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej)
  • odpis skrócony (zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze).
Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta, Starostwo Powiatowe w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Kopernika 8
Opłaty

Opłata skarbowa  winna być dokonana w kasie Starostwa Powiatowego w Leżajsku  - budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1, albo na konto Urzędu Miejskiego  nr 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720

 

  • 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy wydanego odpisu.
Termin i załatwianie

14 dni od dnia otrzymania wniosku

Podstawa prawna
  • art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 406 z późn. zm.) 
  • Rozporządzenie Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012r. poz. 189)
  • art. 218 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 23)
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje
Informacje
Rejestr prowadzony jest w postaci elektronicznej, a otwarty dostęp do niego istnieje poprzez stronę www.bip.starostwo.lezajsk.pl - Rejestry, ewidencje.
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies