Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 826 539
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA EP.423 17
Wydanie 03 z dnia 24 kwietnia 2017r.

 

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Promocji, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (017) 240-45-71, fax 240-45-52

 

 

Prowadzenie procedury przyznawania przez Powiat Leżajski wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej

Wydział
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Wymagane dokumenty

 

Wniosek o przyznanie wyróżnienia/nagrody Powiatu Leżajskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
 Wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1, 2 i 3 do Uchwały Nr XI/65/2011 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie wyróżnień i nagród i przyznawanych przez Powiat Leżajski za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej (Dz. U. Woj. Podkarpackiego Nr 111,poz.1712)
Miejsce złożenia dokumentu
Starostwo Powiatowe w Leżajsku Punkt Obsługi Interesanta ul. Kopernika 8 37-300 Leżajsk
Opłaty

Bez opłat

Termin i załatwianie

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 Przyznanie wyróżnienia/nagrody
 
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 31 lipca danego roku 
Podstawa prawna

 

Uchwała Nr XI/65/2011 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie wyróżnień i nagród i przyznawanych przez Powiat Leżajski za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej (Dz. U. Woj. Podkarpackiego Nr 111, poz.1712)
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje
Informacje
Wnioski o przyznanie wyróżnienia/nagrody Powiatu Leżajskiego składa się w Starostwie Powiatowym w Leżajsku w terminie do 31 maja danego roku (w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Powiatu może uwzględnić wnioski złożone po tym terminie). Mogą je składać kluby sportowe działające na terenie Powiatu Leżajskiego, organy jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Leżajskiego, związki lub stowarzyszenia działające na rzecz kultury fizycznej i sportu oraz organizacje pozarządowe i inne podmioty.
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies