Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 828 000
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA OŚ.6528 01
Wydanie 1 z dnia 30 marca 2018 r.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej i geologii
pok. 105 Budynek B Starostwa Powiatowego, tel. (17) 24 04 581

Przyjmowanie dokumentacji ustalającej zasoby złóż kopalin

 


 

Wydział
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wymagane dokumenty

Wniosek o przyjęcie dokumentacji geologicznej

4 egzemplarze dokumentacji geologicznej oraz w postaci dokumentu elektronicznego

 

Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta, Starostwo Powiatowe w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Kopernika 8
Opłaty

10 zł należy uiścić przy składaniu wniosku w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku - nr konta 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720 

Dowód wpłaty lub jego uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do wniosku.

Podmioty zwolnione od opłaty skarbowej:

1)jednostki budżetowe

2) jednostki samorządu terytorialnego

3) osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej z powodu ubóstwa


Termin i załatwianie

Zatwierdzenie w drodze decyzji  

Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.  Prawo geologiczne i górnicze / t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm./ 
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjknego /t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 1257 z późn. zm./
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /t.j.Dz.U. z 2016 r.poz.1827 z późn.zm./
  •  Akty wykonawcze
Informacje
W przypadku, stwierdzenia istotnych różnic między dokumentacją geologiczną a stanem rzeczywistym, organ administracji geologicznej może w drodze decyzji, nakazać zmianę dokumentacji geologicznej, a w razie potrzeby - wykonanie dodatkowych prac geologicznych.Decyzja ta określa termin przedłożenia dodatku do dokumentacji geologicznej.
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies