Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 791 023
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA GN.6621 21
Wydanie 07 z dnia 26 kwietnia 2017r.

Wydawanie informacji o posiadanym gospodarstwie rolnym.

 

Wydział  Geodezji, Katastru i  Gospodarki  Nieruchomościami

Stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków
Kontakt merytoryczny – obsługa poszczególnych gmin:
Miasto Leżajsk i Gmina Grodzisko Dolne - tel. 17-2404515,
G
mina Leżajsk i Gmina Kuryłówka - tel. 17-2404516,
Miasto i Gmina Nowa Sarzyna  -tel. 17-2404514.
Wydział
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Wymagane dokumenty

 

Wniosek o wydawanie informacji o posiadanym gospodarstwie rolnym  F – GN. 6621.21.01

 

Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk tel. (017) 2404-500, fax (017) 2404-509
Termin i załatwianie

 

  • zgodnie   z  Kodeksem  Postępowania  Administracyjnego   bez  zbędnej  zwłoki,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  siedmiu  dni.
Podstawa prawna

 

  • art. 217  § 1, §3  Ustawa  z  14  czerwca 1960r.  Kodeks    postępowania  administracyjnego / j.t. Dz.U. z 2016r. poz 23 z późn. zm./
  • ustawa  z dnia 9 wrzesnia 2000r. o opłacie skarbowej /j.t. Dz.U. z 2016 poz. 1827/
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies