Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 826 662
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA GN.660 20
Wydanie 08 z dnia 26 kwietnia 2017r.

 

 

Wydawanie decyzji z zakresu ewidencji gruntów.

 

Wydział  Geodezji, Katastru i  Gospodarki  Nieruchomościami

Stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków
Kontakt merytoryczny – obsługa poszczególnych gmin:
Miasto Leżajsk i Gmina Grodzisko Dolne - tel. 17-2404515,
Gmina Leżajsk i Gmina Kuryłówka - tel. 17-2404516,
Miasto i Gmina Nowa Sarzyna  -tel. 17-2404514.
Wydział
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Wymagane dokumenty

 

Wniosek o wydanie decyzji z zakresu ewidencji gruntów   F – GN. 660.20.01

Załączniki do wniosku :

  • upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu strony
  • mapa uzupełniająca z wykazem zmian gruntowych

 

Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk tel. (017) 2404-500, fax (017) 2404-509
Opłaty

 

Wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i załatwianie

 

Sposób załatwienia sprawy:

  • decyzja 

 
Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

  • załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
Podstawa prawna

 

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1629 ze zm. )
  • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego  (j. t. Dz. U. z 2016. poz.23 z późn.z m.)
  • Akty wykonawcze
     
Tryb odwoławczy
Służy stronie prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 – stu dni od dnia jej doręczenia.
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies