Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 885 713
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA GN.6620 19
Wydanie 09 z dnia 26 kwietnia 2017r.

 

Aktualizacja  bazy danych ewidencji gruntów i budynkó.
 
Wydział  Geodezji, Katastru i  Gospodarki  Nieruchomościami
Stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków
Kontakt meytoryczny – obsługa poszczególnych gmin:
Miasto Leżajsk i Gmina Grodzisko Dolne - tel. 17-2404515,
Gmina Leżajsk i Gmina Kuryłówka - tel. 17-2404516,

Miasto i Gmina Nowa Sarzyna  -tel. 17-2404514.

 


 
Wydział
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Wymagane dokumenty

 

Dane zawarte w ewidencji podlegają aktualizacji:

1) z urzędu na podstawie:


  • prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych, aktów normatywnych,


  • opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierających wykazy zmian danych ewidencyjnych,


  • dokumentacji architektoniczno-budowlanej gromadzonej i przechowywanej przez organy administracji publicznej,
  • ewidencji publicznych prowadzonych na podstawie innych przepisów


2) na wniosek osób, organów i jednostek organizacyjnych

  

Formularz wniosku do pobrania poniżej  F –GN. 660.19.01

 

Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk tel. (017) 2404-500, fax (017) 2404-509
Termin i załatwianie

 TERMIN  ZAŁATWIENA SPRAWY:

  • Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  • wprowadzenie zmiany

 

 

 

Podstawa prawna

 

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2016r.  poz. 1629 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922)
  • Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. - o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 790 ze zm.)
  • Akty wykonawcze
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies