Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 888 226
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA AB.0644 04
Aktualne na dzień 07 kwietnia 2017r.

 

Wydział Architektury i Budownictwa

z siedzibą przy ul. M.C. Skłodowskiej 8

Stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej dla terenu:

 

m. Leżajsk, m. Nowa Sarzyna, tel. (017) 24 04 557

gm. Leżajsk,  tel. (017) 24 04 556

gm. Nowa Sarzyna tel. (017) 24 04 555

gm.  Kuryłówka, gm. Grodzisko Dolne, tel. (017) 24 04 554

fax (017) 24 04 552

 

Zaświadczenie dla celów dodatku mieszkaniowego

Wydział
Wydział Architektury i Budownictwa
Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia dla celów dodatku mieszkaniowego (formularz do pobrania) F – AB.0644

 

Załączniki do wniosku:

  • tytuł prawny poświadczający własność domu mieszkalnego jednorodzinnego
  • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora
     
Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Leżajsku ul. Kopernika 8 lub w Punkcie Obsługi Interesanta wydziału AB w budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 8
Opłaty

 

Opłaty skarbowe

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i załatwianie

Termin załatwienia sprawy

do siedmiu dni


 

Sposób załatwienia sprawy

zaświadczenie


 

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się, służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia

Podstawa prawna
  • art. 217 i art. 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.),
  • § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 156 poz. 1817 z późn. zmianami)


 

Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies