Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 891 612
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA EP.4220 16
Wydanie 05 z dnia 24 kwietnia 2017r.

 

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Promocji, ul. M.C. Skłodowskiej 8

Stanowisko d/s zdrowia i kultury fizycznej

tel. (17) 240-45-71, fax 240-45-52


Warunki i tryb finansowania rozwoju sportu na terenie Powiatu Leżajskiego

Wydział
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Wymagane dokumenty

Wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/40/2011 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 17 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Powiatu Leżajskiego (Dz. U. Woj. Podkarpackiego Nr 47, poz. 957). Do wniosku należy dołączyć dokumenty wymienione w jego formularzu.  

Miejsce złożenia dokumentu
Starostwo Powiatowe w Leżajsku Punkt Obsługi Interesanta ul. Kopernika 8 37-300 Leżajsk
Opłaty

Bez opłat

Termin i załatwianie

Termin składania wniosków:  w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym zadanie ma być realizowane. 

 

 

 

Sposób załatwienia: Po zakończeniu procedury naboru wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Powiatu Leżajskiego 

Podstawa prawna

 

Uchwała Nr VI/40/2011 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 17 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu  na terenie Powiatu Leżajskiego (Dz. U. Woj. Podkarpackiego Nr 47, poz.957)
 
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje
Informacje
O dotację celową na rozwój sportu mogą ubiegać się kluby sportowe, które uczestniczą w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym i osiągają wysokie wyniki sportowe w skali krajowej i międzynarodowej oraz wystąpią do Zarządu Powiatu Leżajskiego z wnioskiem o jej udzielenie. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z jej przyznaniem. Przyznanie dotacji na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu następuje na podstawie umowy zawartej z klubem sportowym, któremu zostało przyznane wsparcie finansowe. Przyznana dotacja podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w sprawozdaniu, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/40/2011 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 17 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Powiatu Leżajskiego (Dz. U. Woj. Podkarpackiego Nr 47, poz. 957).
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies