Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 788 119
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA AB.6740.9 09
Aktualne na dzień 07 kwietnia 2017r.

 

Wydział Architektury i Budownictwa

z siedzibą przy ul. M.C. Skłodowskiej 8

Stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej dla terenu:

 

m. Leżajsk, gm.  Kuryłówka tel. (017) 24 04 557

gm. Leżajsk, gm. Grodzisko Dolne tel. (017) 24 04 556

m. i gm. Nowa Sarzyna tel. (017) 24 04 555

sieci i przyłącza tel. (017) 24 04 553

fax (017) 24 04 552

 

Wniosek o wydanie uwierzytelnionych kopii dokumentów

Wydział
Wydział Architektury i Budownictwa
Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie uwierzytelnionych kopii dokumentów (formularz do pobrania) F - AB.6740.9

Załączniki do wniosku:

  • dowód potwierdzający, że wnioskodawca jest stroną w prowadzonym postępowaniu administracyjnym,
  • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika (jeżeli wnioskujący działa przez pełnomocnika)
Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Leżajsku ul. Kopernika 8 lub w Punkcie Obsługi Interesanta wydziału AB w budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 8
Opłaty

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek albo na konto Urzędu Miejskiego nr 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720

 

Opłaty skarbowe:

  • od poświadczeń zgodności dokumentów, od każdej pełnej lub zaczętej strony - 5 zł 
  • od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii) - 17 zł

Zwalnia się z opłaty skarbowej:

  • jednostki budżetowe,
  • jednostki samorządu terytorialnego.

Nie podlegają opłacie skarbowej:

  • poświadczenia zgodności dokumentu w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
Termin i załatwianie

Termin załatwienia sprawy

niezwłocznie

 

Sposób załatwienia sprawy

udostępnienie akt lub wydanie uwierzytelnionych kopii dokumentów


Podstawa prawna
  •  art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)
  •  ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1827 ze zm.)
Tryb odwoławczy
Na post. o odmowie umożliwienia stronie przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek i odpisów lub wydania uwierzyt. kopii dokumentów służy zażalenie do organu wyższej instancji za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni
Informacje
W każdym stadium postepowania organ administracji publicznej obowiązany jest umozliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów. Wniosek o wydanie uwierzytelnionych kopii dokumentów należy złożyć pisemnie.
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies