Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 888 245
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA GN.6630 25
Wydanie 07 z dnia 26 kwietnia 2017r.

Wydawanie prtokołów narady koordynacyjnej dotyczących uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

 

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Leżajsku

Oddział - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

Stanowisko ds. obsługi ZUDP

tel. (17) 2404-540 ,  fax (17) 2402-646

 


 

 

 

 

Wydział
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Wymagane dokumenty

 

Wniosek na naradę koordynacyjną    (wniosek do pobrania  F-GN.6630.25.01)

              

 

 

     Załączniki do wniosku:

- 3 egzemplarze dokumentacji projektowej

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego / decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
- warunki techniczne przyłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu, uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami / warunki techniczne dotyczące usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
- orientację w skali 1:10 000

Miejsce złożenia dokumentu
Starostwo Powiatowe w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Stanowisko ds. ZUDP /pokój nr 304/ tel. (17) 2404-540, fax (17) 2402-646
Opłaty

OPŁATA GEODEZYJNA:

  • załącznik - tabela nr 7 do Ustawy z dnia 17 maja 1989r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1629 ze zm.)

 

Termin i załatwianie

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY :

Wydawanie protokołów narady koordynacyjnej dotyczących uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

 

 

Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 17 maja 1989r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2016r.  poz. 1629 ze zm.)
  • Akty wykonawcze
     
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies