Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 790 322
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA AB.705 06
Aktualne na dzień 07 kwietnia 2017r.

Wydział Architektury i Budownictwa

z siedzibą przy ul. M.C. Skłodowskiej 8

Stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej dla terenu:

 

m. Leżajsk, m. Nowa Sarzyna tel. (017) 24 04 557

gm. Leżajsk,  tel. (017) 24 04 556

gm. Nowa Sarzyna tel. (017) 24 04 555

gm.  Kuryłówka, gm. Grodzisko Dolne, tel. (017) 24 04 554

fax (017) 24 04 552

 

Zaświadczenie o samodzielności lokalu

 

Wydział
Wydział Architektury i Budownictwa
Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu (formularz do pobrania): F - AB.705

Załączniki do wniosku o wydanie zaświadczenia:

 • dwa egzemplarze aktualnej dokumentacji technicznej budynku (lokalu) lub w razie jej braku inwentaryzacji uproszczonej budynku (lokalu) z opisem, wykonanej zgodnie z wymogami przepisów Prawa budowlanego – z odpowiednimi zaznaczeniami lokali, z której wynika, że spełniają one wymogi samodzielnego lokalu mieszkalnego, przeznaczonego na stały pobyt ludzi lub lokalu wykorzystywanego zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne,
 • szkic sytuacyjny, ukazujący położenie obiektu w terenie, z zaznaczeniem na nim pomieszczeń przynależnych usytuowanych poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal,
 • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika

 

Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Leżajsku ul. Kopernika 8 lub w Punkcie Obsługi Interesanta wydziału AB w budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 8
Opłaty

 Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Starostwa budynek A przy ul. Kopernika 8 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul. Rynek albo  na konto Urzędu Miejskiego nr 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720

Opłata skarbowa:

 • od zaświadczenia o samodzielności lokalu – 17 zł.
 • od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii) - 17 zł 

Zwalnia się z opłaty skarbowej:

 • jednostki budżetowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego.

 

Nie podlegają opłacie skarbowej:

 • zaświadczenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,

 

Termin i załatwianie

Termin załatwienia sprawy

do siedmiu dni od daty złożenia wniosku


 

Sposób załatwienia sprawy

zaświadczenie


 

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się, służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia

Podstawa prawna
 • art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.),
 • art. 2 ust. 3 w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tj.Dz. U. z 2015r. poz. 1892).
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1827 ze zm.)
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies