Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 788 153
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA GN.6124 18
Wydanie 09 z dnia 26 kwietnia 2017r

Opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na zamierzenie inwestycyjne.

 

Wydział  Geodezji, Katastru  i  Gospodarki  Nieruchomościami 
Stanowisko ds.  geodezji  i  gospodarki  nieruchomościami  Powiatu
tel.(17) 2404-513

 

 

Wydział
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Wymagane dokumenty

Wniosek o zaopiniowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy  na zamierzenie inwestycyjne ( formularz do pobrania poniżej F-GN.6124.18.01 )

                

      Załączniki  do  wniosku:

1)        projekt decyzji o warunkach zabudowy + załącznik graficzny- kopia mapy zasadniczej,

2)        analiza warunków zabudowy i zasad zagospodarowania + załącznik graficzny- kopia mapy zasadniczej,

3)        wykaz stron postępowania.
 

Miejsce złożenia dokumentu
Pisemnie należy składać drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Leżajsku ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk lub w Punkcie Obsługi Interesanta Starostwa tel. (017) 2404-500, fax (017) 2404-509
Opłaty

Wydanie postanowienia zwolnione jest z opłaty skarbowej.

Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy:

 

  •  postanowienie

 

Termin załatwienia sprawy:

 

  • Zgodnie  z  Kodeksem  postępowania  administracyjnegoorgan do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, obowiązany jest przedstawić je niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia mu żądania, chyba że przepis prawa przewiduje inny termin.
Podstawa prawna
  • art. 5 ust.1 ustawy z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych /jednolity tekst Dz. U. z 2015. poz. 909 z późn. zm./,
  • art.53 ust.4 pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t.Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm./
  • art. 106 § 1, § 3 i § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz 23 z późn. zm./
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /j.t. Dz.U. z 2016r. nr 1827/
Tryb odwoławczy
Na postanowienie służy inwestorowi zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies