Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 4 215 421
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA EP.4222 13
Wydanie 12 z dnia 24 kwietnia 2017r.

 

 Wydział Eduakcji, Zdrowia, Kultury i Promocji, ul. M. C. Skłodowskiej 8

 

tel. (17) 240 45 71, fax 240 45 552

 

Dokonywanie wpisów do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Wydział
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Wymagane dokumenty


4.1.Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji wraz z informacją o adresie siedziby stowarzyszenia

 

4.2. Załączniki do wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji

1. Protokół z zebrania założycielskiego wraz z informacją o wyborze komitetu założycielskiego

2. Protokół z wyboru władz klubu

3. Lista założycieli

3. Statut w trzech egzemplarzach
 

Miejsce złożenia dokumentu
Starostwo Powiatowe w Leżajsku Punkt Obsługi Interesanta ul. Kopernika 8 37-300 Leżajsk
Opłaty

Bez opłat

Termin i załatwianie

Do 30 dni

Podstawa prawna
  • art. 4  ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 176 z późn. zm.)  
  • art. 104, art. 107 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn.zm.)
Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie złożone za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 

Informacje
  • Lista założycieli klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej powinna zawierać co najmniej 7 osób, ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy.
  • Statut powinien zawierać elementy określone w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (j. t. Dz. U. z 2017r., poz. 210). 
  • Dokumenty wymienione w pkt 4 składa Komitet Założycielski klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej wybrany na zebraniu założycielskim. 
  • W sprawie dokonania zmian w ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej danych, o których mowa w § 5 pkt 4-9 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1449)  stosuje się odpowiednio zasady i tryb przewidziane dla rejestracji. 
     
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies