Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 885 732
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA EP.524 11
Wydanie 07 z dnia 24 kwietnia 2017 r.

 

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Promocji, ul. M. C. Skłodowskiej 8

tel. (17) 240 45 71, fax 240 45 52

 

Zlecanie i udzielenie dotacji przez Powiat Leżajski na realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie

Wydział
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Wymagane dokumenty

Oferta wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1, 2 do Rozporządzenia Ministra rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie  wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz.1300).

 

Miejsce złożenia dokumentu
Starostwo Powiatowe w Leżajsku Punkt Obsługi Interesanta ul. Kopernika 8 37-300 Leżajsk
Opłaty

Bez opłat.
 

Termin i załatwianie

Po zakończeniu procedury otwartego konkursu ofert.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016r., poz.1817 z późn. zm.) 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje
 

Informacje
Dotacja może być udzielona przez Powiat Leżajski na realizację zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) w zakresie odpowiadającym zadaniom powiatu wymienionym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 814 z późn. zm). Przyznanie dotacji na realizację zadania publicznego nastąpi na podstawie umowy zawartej z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana na formularzu określonym w załączniku Nr 3,4 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz.1300). Po zakończeniu realizacji dotowanego zadania podmiot otrzymujący dotację ma obowiązek przedstawić sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, którego wzór określa załącznik Nr 5,6 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz.1300).
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies