Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 788 957
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA EP.7040 09
Wydanie 11 z dnia 24 kwietnia 2017 r.

 

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Promocji, ul. M. C. Skłodowskiej 8

stanowisko d/s edukacji

tel. (17) 240 45 71, fax 240 45 52

 

Zezwalanie na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich zza granicy w celu ich pochowania

Wydział
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Wymagane dokumenty
  • Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków lub urny z prochami 
  • Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon oraz określający przyczynę zgonu oraz jego tłumaczenie na język polski  (w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w w/w dokumentach do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy) oraz jego tłumaczenie
  • Oświadczenie lub pełnomocnictwo osoby uprawionej do pochowania zmarłego upoważniające firmę pogrzebową do załatwienia w jej imieniu wszelkich formalności związanych z transportem i pochówkiem zmarłego, w przypadku gdy z wnioskiem o wydanie pozwolenia ubiega się w/w firma
Miejsce złożenia dokumentu
Starostwo Powiatowe w Leżajsku Punkt Obsługi Interesanta ul. Kopernika 8 37-300 Leżajsk
Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ust.44 pkt 2 w części III Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2016r. poz.1827).

 

Termin i załatwianie

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku

Podstawa prawna
  •  art.  14 ust. 4 pkt 1 i ust. 5  ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (j. t. Dz. U. z 2015r., poz. 2126 z późn. zm.)
  •  § 2 i § 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. Nr 249, poz. 1866) 
  •  art. 104, art. 108 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie złożone za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 

Informacje
Dokumenty o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków (w tym urny z prochami) z zagranicy może złożyć osoba uprawniona określona w art. 10 ust. 1 ustawy lub upoważniona przez nią firma pogrzebowa
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies