Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 826 572
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA EP.403 10
Wydanie 09 z dnia 24 kwietnia 2017r.

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Promocji, ul. M. C. Skłodowskiej 8

tel. (17) 240 45 71, fax 240 45 52

Prowadzenie procedury przyznawania nagród i wyróżnień Powiatu Leżajskiego za działalność i osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury

Wydział
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie nagrody Powiatu Leżajskiego w dziedzinie kultury

Wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 25/37/2006 Zarządu Powiatu w Leżajsku z dnia 09 maja 2006r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody/wyróżnienia Powiatu Leżajskiego w dziedzinie kultury 

Miejsce złożenia dokumentu
Starostwo Powiatowe w Leżajsku Punkt Obsługi Interesanta ul. Kopernika 8 37-300 Leżajsk
Opłaty

Bez opłat.

Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy:

  • Przyznanie nagrody/wyróżnienia

 

Termin załatwienia sprawy:

  • Do 31 lipca danego roku 

 

Podstawa prawna
  • Uchwała Nr LV/390/06 Rady Powiatu w Leżajsku z dnia 24 kwietnia 2006r. w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Powiat Leżajski za działalność i  osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury
  • Uchwała Nr 25/37/2006 Zarządu Powiatu w Leżajsku z dnia 09 maja 2006r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody/wyróżnienia Powiatu Leżajskiego w dziedzinie kultury 
Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Informacje
  • Wnioski o przyznanie nagrody/wyróżniena w dziedzinie kultury składa się w Starostwie Powiatowym w Leżajsku w terminie do 31 maja danego roku (w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Powiatu może uwzględnić wnioski złożone po tym terminie).
  • Mogą je składać instytucje kultury, organy jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Leżajskiego, organizacje pozarządowe i inne podmioty.  
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies