Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 4 075 637
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA EP.438 08
Wydanie 09 z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Promocji, ul. M.C. Skłodowskiej 8

Stanowisko d/s edukacji

tel. (017) 240-45-63, fax 240-45-52

 

 

 

Wyrażenie zgody nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, na czas określony lub do odwołania, ze względu na doskonalenie się, wykonywanie pracy naukowej... .

Wydział
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Krótki opis
Wyrażenie zgody nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, na czas określony lub do odwołania, ze względu na doskonalenie się, wykonywanie pracy naukowej
Wymagane dokumenty

Wniosek dyrektora szkoły lub placówki oświatowej o wyrażenie zgody nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, na czas określony lub do odwołania, ze względu na doskonalenie się, wykonywanie pracy naukowej, albo prac zleconych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący szkołę lub placówkę albo ze względu na szczególne warunki pracy nauczyciela w szkole lub placówce.

Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta, Starostwo Powiatowe w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Kopernika 8
Opłaty

Bez opłat.

Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy:

  • Wyrażenie zgody.

 

Termin załatwienia sprawy:

  • Do 30 dni.

 

Ważność decyzji:

  • Na czas określony lub do odwołania

 

Podstawa prawna

 

  • Art. 42a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.).


 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies