Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 3 788 158
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA EP.4350 03
Wydanie 09 z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Promocji, ul. M.C. Skłodowskiej 8

Stanowisko d/s edukacji

tel. (017) 240-45-63, fax 240-45-52

 

 

Zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia dzieciom

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wydział
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Wymagane dokumenty
  • podanie o przyjęcie dziecka do szkoły,
  • podanie o przyjęcie do internatu,
  • orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego,


Miejsce złożenia dokumentu
Punkt Obsługi Interesanta, Starostwo Powiatowe w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Kopernika 8
Opłaty

Bez opłat.

Termin i załatwianie

Sposób załatwienia sprawy:

  • Zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia.

 

Termin załatwienia sprawy:

  • Do 30 dni.

 

Ważność decyzji:

  • Zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

 

Podstawa prawna
  • art. 71b ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.), zwanej dalej „UOSO”,
  • §18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072).
Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Informacje
Dodatkowe dokumenty wymagane do przyjęcia do szkoły: • podanie, • dwa zdjęcia, • ostatnie świadectwo szkolne, • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną, • odpis skrócony aktu urodzenia. Dla ubiegających się o przyjęcie do Zasadniczej Szkoły Zawodowej: • zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego, • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie, • zaświadczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno – epidemiologicznych.
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies