Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 4 041 074
 
 

Jak załatwić sprawę

SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA GN.683 14
Wydanie 08 z dnia 26 kwietnia 2017r.

Wydanie decyzji dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania za zajęcie pod drogi publiczne.

 

Wydział  Geodezji, Kartografi  i  Gospodarki  Nieruchomościami  

Stanowisko  ds.  geodezji  i  gospodarki  nieruchomościami  Skarbu  Państwa

       tel.(017) 2404-512 

Wydział
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Wymagane dokumenty

Wniosek o ustalenie wysokości odszkodowania za zajęcie pod drodi publiczne

(formularz wniosku do pobrania)- F - GN. 683.14.01
Załączniki do wniosku:

  • decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości, decyzja wywłaszczeniowa, decyzja zatwierdzająca  projekt podziału nieruchomości pod drogi publiczne.
  • upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu strony.
Miejsce złożenia dokumentu
Starostwo Powiatowe w Leżajsku , ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk, Punkt Obsługi Interesanta tel. 17-2404-500, fax (017) 2404-509
Opłaty

Wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej

Termin i załatwianie

Sposób załatwienai sprawy:

  • decyzja


Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

  • załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

 

Podstawa prawna
  • art. 129  ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm./
  • art.104 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz.U. z 2016r.  poz. 23 z późn. zm./
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /j.t.Dz.U. z 2016r.  poz. 1827/

 

Tryb odwoławczy
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty Leżajskiego w terminie 14 -stu dni od dnia jej doręczenia.
Pobierz pliki
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies