Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 4 284 369
 
 

Aktualności

11-03-2009

Zarząd Powiatu Leżajskiego ogłasza.

 

                                  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

               Na   podstawie  art.  38  ust. 1 i 2  ustawy   z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o  gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz.U. z 2004r Nr 261 poz. 2603 z późn. zm)  i  § 13  rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 14 czerwca 2004  r.  w  sprawie  sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz.  2108)  -  Zarząd  Powiatu  Leżajskiego

                                  o g ł a s z a

 

 

przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem pomieszczenia biurowego przeznaczonego na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej o pow. 3,2 m2 znajdującego się na parterze budynku stanowiącego siedzibę Starostwa Powiatowego umiejscowionego w Leżajsku przy ul. Kopernika 8 na działce  nr  ew. 4162/22, będącej własnością   Powiatu  Leżajskiego (KW 31381)  na okres 3 lat.


Przetarg odbędzie się w dniu 15. 04. 2009 r. o godz. 10.00   w  siedzibie Starostwa Powiatowego  w  Leżajsku  ul.  Kopernika 8,  pok.  110.

Wyjściowa stawka miesięczna czynszu wynosi 16 zł za m2 pomieszczenia.
Minimalne postąpienie ustala się na 10 zł.
Warunki przystąpienia do przetargu:
1)  zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej,
2)  wpłacenie wadium w kwocie: 10 zł  (słownie: dziesięć złotych) na konto  Bank   PEKAO   S.A. Grupa   PEKAO  S.A.  I  O/LEŻAJSK  59124026301111000036464229 lub w  kasie Starostwa Powiatowego w  terminie do  14.04.2009 r.


Osoba ustalona w wyniku przetargu jako najemca lokalu zostanie zawiadomiona o miejscu      i terminie zawarcia umowy najmu. Jeżeli osoba ustalona jako najemca nie stawi się w miejscu i terminie podanym w  zawiadomieniu,  organizator  przetargu  może  odstąpić  od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 


Leżajsk, 09. 03. 2009 r.
 

 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies