Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 101 805
 
 

Aktualności

31-10-2019

XVI sesja Rady Powiatu Leżajskiego

30 października w sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się XVI sesja Rady Powiatu Leżajskiego. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji oraz porządku obrad bieżącej radni zapoznali się z:

 • informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Leżajskiego za rok szkolny 2018/2019, w tym o wynikach egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
 • informacją o organizacji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Leżajski w roku szkolnym 2019/2020.

 

Następnie przystąpili do głosowana nad uchwałami w sprawie:

 • stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Leżajsku, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku.
 • zmiany Uchwały Nr XXXIX/235/09 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie włączenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Leżajsku do Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku
 • ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Leżajski
 • ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Leżajskiego
 • uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VI/46/2019 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2019 r.
 • petycji z dnia 20 sierpnia 2019 r. złożonej przez CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy
 • zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2019 r.
 • uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV/91/2019 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leżajskiego
 • wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2019 r.

 

Ponadto starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW

Fot. Grzegorz Leja 

 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies