Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 15 513
 
 

Aktualności

30-08-2019

XIII sesja Rady Powiatu Leżajskiego

Na wstępie spotkania Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działań podejmowanych przez nadzór wodny na obszarze Powiatu Leżajskiego za rok 2018 oraz informacjami: o przebiegu wykonania planu finasowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku za I półrocze 2019 r. którą przedstawił dyrektor SP ZOZ w Leżajsku Marian Furmanek; o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi leżajskiej za I półrocze 2019 r., którą przedstawił dyrektor Muzeum Jacek Kwieciński, o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2019 r., którą przedstawił Skarbnik Powiatu Zdzisław Such. 

 

Następnie radni podjęli uchwały w sprawach:

 • stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Leżajsku, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Leżajsku.
 • dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Leżajsku, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku.
 • dostosowania nazwy Szkoły Policealnej w Leżajsku, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku.
 • ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Leżajskiego od dnia 1 września 2019 roku.
 • określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Leżajsku oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć;
 • określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Leżajski;
 • ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Leżajski;
 • stwierdzenia przekształcenia Technikum w Nowej Sarzynie;
 • stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Sarzynie;
 • zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leżajskiego;
 • wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2019 r.

Podczas posiedzenia radni zaznajomili się również z informacją dotyczącą sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu Leżajskiego za I półrocze 2019 r. 

 

Ponadto Starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

Informację zamieścił: GL 

Fot. GL

 

 

 

 

 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies