Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 4 362 282
 
 

Aktualności

29-04-2019

VIII i IX sesja Rady Powiatu

25 kwietnia w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyły się dwie sesje Rady Powiatu Leżajskiego, w tym jedna w trybie nadzwyczajnym.

 
Po przyjęciu protokołu z VII sesji Rady Powiatu radni przystąpili do realizacji porządku obrad.
Na wstępie zapoznali się z „Oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2018”, którą przedstawiła Józefa Zybura-Łyko, dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie. Informację Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku o zakresie zadań zrealizowanych w 2018 r. oraz plan prac remontowych na drogach w roku 2019 przedstawił Krzysztof Siwek, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku. 
Następnie radni podjęli uchwały w sprawie:
- przekazania środków finansowych dla Policji;
- wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2019 r.
 
Podczas posiedzenia radni zaznajomili się również z informacją dotyczącą realizacji przez Powiat Leżajski zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Najistotniejsze zagadnienia dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej omówił Sekretarz Powiatu Kazimierz Kryla.
 
W dalszej części spotkania starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
IX sesja Rady Powiatu Leżajskiego, zwołana w trybie nadzwyczajnym dotyczyła funkcjonowania pogotowia ratunkowego na terenie powiatu leżajskiego. Oprócz radnych w spotkaniu uczestniczyli m.in.: Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, dyrektor SP ZOZ w Leżajsku Marian Furmanek, Katarzyna Zygmunt-Kowalska, Iwanna Demyda-Musiał i Łukasz Chudzik występujący w zastępstwie Andrzeja Kwiatkowskiego, dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, przewodniczący NSZZ Ratowników Medycznych Solidarność ‘80 Marek Kuczek i członek zarządu Wojciech Filip oraz pracownicy leżajskiego pogotowia.
 
Zarząd Powiatu Leżajskiego przedstawił informację na temat zawartych porozumień, umów i zasad funkcjonowania pogotowia ratunkowego na terenie powiatu oraz współpracy pogotowia ratunkowego z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, w tym ze szpitalnym oddziałem ratunkowym. Następnie głos zabrali zaproszeni goście i otwarto dyskusję dotyczącą wspomnianej wyżej kwestii.
 
Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW
 
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies