Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 14 926
 
 

Aktualności

01-04-2019

VII sesja Rady Powiatu Leżajskiego

28 marca w sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się VII sesja Rady Powiatu Leżajskiego. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego spotkania radni przystąpili do realizacji porządku obrad.

Na wstępie spotkania przyjęli informację dotyczącą projektu „Liderzy Kooperacji” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Następnie zapoznali się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku za rok 2018 oraz sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Leżajskiej w Leżajsku za rok 2018. Radni zaznajomili się również z informacją z działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz z zakresu pomocy społecznej za 2018 r.

W trakcie posiedzenia podjęto następujące uchwały:

- uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr LXIII/440/06 Rady Powiatu w Leżajsku z dnia 29 września 2006 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Jelnej;

- uchwałę  w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/201/2017 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Leżajskim na lata 2017-2021;

- uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2019 r.;

- uchwałę w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leżajskiego;

- uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2019 r.

 

 

Ponadto starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

Informacje zamieścił : G.L , Wydział PW

 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies