Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 95 932
 
 

Aktualności

11-03-2019

Zmiany w szkolnictwie zawodowym

29 listopada ub.r. Sejm RP przyjął Ustawę o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2245). Nowelizacja ustawy zakłada m. in. wzmocnienie udziału pracodawców w kształceniu zawodowym, cykliczną prognozę zapotrzebowania na zawody, wprowadzenie stażu uczniowskiego, zmiany w organizacji szkół i placówek, obowiązkowe szkolenie branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego, nowe zasady finansowania szkół kształcących w zawodach, dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia uczniów w zawodach deficytowych. Tym samym od 1 września 2019 r. zmiany w szkolnictwie zawodowym staną się faktem. Wymagają one zacieśnienia współpracy pomiędzy szkołami a otoczeniem społeczno-gospodarczym, ale ich efektywność uzależniona jest od dobrego przepływu informacji pomiędzy współpracującymi podmiotami, zainteresowanymi jakością edukacji i kreującymi politykę oświatową w wymiarze lokalnym.

 

W związku ze wspomnianymi zmianami w szkolnictwie zawodowym Starosta Leżajski wspólnie ze Starostą Łańcuckim oraz Podkarpackim Kuratorem Oświaty zorganizował 11 marca 2019 r. spotkanie informacyjne dotyczące nowych przepisów prawa oświatowego, obowiązujących w tym zakresie.

 

W konferencji uczestniczyli dyrektorzy szkół, doradcy zawodowi ze szkół podstawowych, pracodawcy i pracownicy wydziałów edukacji z powiatów: leżajskiego i łańcuckiego, Zarząd Powiatu Leżajskiego: Starosta Leżajski Marek Śliż, Wicestarosta Leżajski Lucjan Czenczek, Członek Zarządu Krzysztof Trębacz oraz Wicestarosta Łańcucki Barbara Pilawa-Kraus i Wicekurator Oświaty Stanisław Fundakowski.

 

Gospodarz spotkania Starosta Leżajski skierował do uczestników słowa powitania. Następnie głos zabrali: Wicestarosta Łańcucki oraz Wicekurator Oświaty.

Agendę spotkania przedstawiła wizytatorka Kuratorium Oświaty i koordynatorka ds. kształcenia zawodowego przy MEN Dorota Kaleta, która jako pierwsza wystąpiła z prelekcją dotyczącą zadań wspólnych organów prowadzących i dyrektorów szkół oraz ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

 

Zadania dyrektora szkoły w realizacji II etapu reformy systemu edukacji omówiła Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku i członkini Ogólnopolskiej Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy MEN Halina Samko. Zadania organów prowadzących w realizacji II etapu reformy systemu edukacji przedstawiła radca prawny KO Anna Bandelak. Wicekurator Oświaty Stanisław Fundakowski omówił działania w ramach projektu KO: „Mój profil – wsparcie uczniów w wyborze zawodu poprzez bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy”. Ponadto przedstawił projekt działań w zakresie doradztwa metodycznego i rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

 

Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW 

 

 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies