Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 4 215 460
 
 

Aktualności

01-02-2019

V sesja Rady Powiatu Leżajskiego

31 stycznia w sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się V sesja Rady Powiatu Leżajskiego. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego spotkania radni przystąpili do realizacji porządku obrad.

 

Informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu leżajskiego oraz działalności Komendanta Powiatowego Policji w Leżajsku za 2018 r. przedstawił podinsp. Zenon Wierzchowski, Komendant Powiatowy Policji w Leżajsku. Informację o stanie bezpieczeństwa pożarowego i powodziowego na terenie powiatu leżajskiego za 2018 r. przedstawił st. bryg. Józef Kludys. Informację o sprawozdaniu z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Leżajskiego za rok 2018  przedstawił Stanisław Chmura, kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.
 
Radni zapoznali się również ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Leżajski w roku 2018.
 
Następnie radni podjęli uchwały w sprawie:
 • oddelegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
 • zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Działanie 7.2 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP.
 • zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)” współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu inwestycyjnego 8ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego; 
 • zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku;
 • obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
 • określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie powiatu;
 • wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok;
 • zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok;
 • zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu Leżajskiego na 2019 rok;
 • zmiany Uchwały Nr I/11/2018 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych;
 • zmiany Uchwały Nr I/10/2018 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Powiatu;
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr I/6/2018 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Leżajskiego;
 • zmiany Uchwały Nr I/11/2018 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych;
 • zmiany Uchwały Nr I/10/2018 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Powiatu;
 • zmiany Uchwały Nr I/6/2018 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Leżajskiego.
 
Ponadto Starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW
 
 
 
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies