Powiat leżajski

A A A
Drukuj Mapa strony
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licznik odwiedzin: 14 975
 
 

Aktualności

02-01-2019

IV sesja Rady Powiatu Leżajskiego

28 grudnia odbyła się IV sesja Rady Powiatu Leżajskiego. Było to ostatnie spotkanie radnych w minionym roku. Podczas posiedzenia, po przyjęciu protokołu z III sesji Rady, radni podjęli uchwały w sprawie:

  • wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2018 r;
  • wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Leżajskiego;
  • wyrażenia zgody na powierzenie przez Powiat Leżajski, Gminie Kuryłówka prowadzenia zadania publicznego;
  • wyrażenia zgody na powierzenie przez Powiat Leżajski, Miastu i Gminie Nowa Sarzyna prowadzenia zadania publicznego;
  • wyrażenia zgody na powierzenie przez Powiat Leżajski, Gminie Leżajsk prowadzenia zadania publicznego;
  • wyrażenia zgody na powierzenie przez Powiat Leżajski, Gminie Miastu Leżajsk prowadzenia zadania publicznego;
  • zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Leżajskiego na 2019 rok. 

 

Najważniejszą uchwałą podjętą przez radnych była uchwała budżetowa Powiatu Leżajskiego na rok 2019. Przyjęcie uchwały poprzedziły odczytania: projektu wraz z uzasadnieniem, opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Powiatu, opinii Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu, stanowiska Zarządu w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i wniosków komisji. Następnie odbyła się dyskusja nad wniesionymi wnioskami komisji i radnych oraz ich przegłosowanie. W głosowaniu nad przyjęciem uchwały budżetowej udział wzięło 18 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 5, natomiast 1 radny wstrzymał się od głosu. Planowany budżet na rok 2019 obejmuje dochody w kwocie 89 730 695 zł oraz wydatki w wysokości 89 366 723 zł.
 
Ponadto starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
Bezpośrednio po posiedzeniu odbyło się uroczyste spotkanie świąteczne, w którym oprócz radnych uczestniczyli dyrektorzy i kierownicy jednostek powiatowych.
 
Relacja z sesji dostępna na kanale YouTube Starostwa Powiatowego w Leżajsku.
 
Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW
Zdjęcia: Grzegorz Leja, Wydział PW
 
 
 

Wyszukiwarka

 
Ideo realizacja:
CMS Edito Powered by:
Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel.: 017 240 45 00
fax: 017 240 45 09
e-mail:
Informacja o cookies